Algemene voorwaarden Studio Happy Camper

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Studio Happy Camper en haar klanten via de webshop www.studiohappycamper.com.

 

Identiteit van de ondernemer

Studio Happy Camper is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83906231. Het e-mailadres is info [ a t ] studiohappycamper.com.

 

Prijzen en betaling

De prijzen die worden vermeld op de website zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. Betaling dient te geschieden via de aangeboden betaalmethoden op de website.

 

Levering en verzending

Studio Happy Camper streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk te leveren. Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven adres. De verzendkosten worden bij het plaatsen van de bestelling vermeld. Studio Happy Camper is niet verantwoordelijk voor vertragingen of verlies van bestellingen tijdens de verzending.

 

Retourneren en herroepingsrecht

Indien de klant niet tevreden is over het ontvangen product, kan het binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de klant. Studio Happy Camper zal het aankoopbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending terugbetalen.

Dit geldt niet voor gepersonaliseerde en/of digitale bestanden, hier is geen retour of restitutie mogelijk. 

 

Workshop annuleren:

Annulering van deelname aan een workshop dient vooraf per e-mail aan studiohappycamper [a t] gmail.com gemeld te worden. Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de workshop, is vervanging door een ander mogelijk, mits de cursist deze persoon bij per mail uiterlijk 1 werkdag voor aanvang per e-mail aan wordt gemeld. Voor deze vervanging worden geen extra kosten gerekend.

 

Bij de aankoop van de workshop heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, maar minimaal 7 dagen voor aanvang van de workshop. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van het boeken van de workshop.

 

Bij annulering gelden de volgende regels:

  • Bij annulering langer dan een maand voor aanvang van de workshop is de annulering kosteloos.
  • Bij annulering langer dan 2 weken voor aanvang van de workshop is de cursist 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
  • Bij annulering langer dan een week voor aanvang van de workshop is de cursist 80% van de deelnamekosten verschuldigd.
  • Bij annulering korter dan een week voor of na aanvang van de workshop is de cursist 100% van de deelnamekosten verschuldigd.

 

Garantie

Studio Happy Camper garandeert dat de producten van goede kwaliteit zijn en vrij zijn van gebreken. Indien er toch sprake is van een gebrek, kan de klant contact opnemen met Studio Happy Camper via het e-mailadres info [ a t ] studiohappycamper.com.

 

Aansprakelijkheid

Studio Happy Camper is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het gebruik van de producten. De klant is zelf verantwoordelijk voor het correct gebruiken van de producten.

 

Privacy

De persoonsgegevens die worden verstrekt bij het plaatsen van een bestelling worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking en verzending van de bestelling. De gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de verwerking en verzending van de bestelling.

 

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten van de producten en de website berusten bij Studio Happy Camper. Het is niet toegestaan om de producten of de website te kopiëren, te reproduceren, te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Happy Camper.

 

Klachten en geschillen

Als je een klacht hebt over een product of de dienstverlening van Studio Happy Camper, kun je contact opnemen via het e-mailadres info [ a t ] studiohappycamper.com. Studio Happy Camper zal de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Wijzigingen

Studio Happy Camper behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe bestellingen en gaan in zodra deze zijn gepubliceerd op de website.

 

Slotbepalingen

Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Studio Happy Camper en haar klanten en vervangen alle eerdere afspraken en mededelingen.