Privacyverklaring Studio Happy Camper

Studio Happy Camper hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten en bezoekers van de website www.studiohappycamper.com. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt en beschermd.

Verzamelen van persoonsgegevens

Studio Happy Camper verzamelt persoonsgegevens wanneer een klant een bestelling plaatst via de website of wanneer een bezoeker van de website contact opneemt via het contactformulier. De persoonsgegevens die kunnen worden verzameld, zijn onder andere naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Gebruik van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking en verzending van bestellingen en het beantwoorden van vragen en opmerkingen via het contactformulier. De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit nodig is voor de verwerking en verzending van de bestelling.

Beveiliging van persoonsgegevens

Studio Happy Camper neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang. De website maakt gebruik van een SSL-certificaat om de communicatie tussen de website en de klant te beveiligen.

Bewaren van persoonsgegevens

Studio Happy Camper bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de verwerking en verzending van bestellingen en het beantwoorden van vragen en opmerkingen via het contactformulier. Persoonsgegevens worden maximaal twee jaar bewaard.

Cookies

De website maakt gebruik van functionele cookies om de werking van de website te verbeteren. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op en worden na het sluiten van de browser automatisch verwijderd.

Rechten van de klant

De klant heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor kan contact worden opgenomen via het e-mailadres info [a t ] studiohappycamper.com. De klant kan ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Studio Happy Camper behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. De gewijzigde verklaring is van toepassing op nieuwe bestellingen en gaat in zodra deze is gepubliceerd op de website.

Contactgegevens

Studio Happy Camper
Molenweg 66
3604 AV Maarssen
info [ a t ] studiohappycamper.com